Hoivapalvelut

Meiltä löydät eri hoivapalveluihin liittyvät ratkaisut, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi. Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry toteuttaa tuottaa hoivapalveluja Ämmänsaaren palvelutalossa. Ämmänsaaren palvelutalossa tuotetaan yhteisöllistä asumista, kotipalvelua sekä vanhusten ja vammaisten ympärivuorokautista palveluasumista sekä tilapäishoitoa. Kaikki hoivapalvelut tuotetaan asiakkaan tarpeen mukaan yksilöllisesti, laadukkaasti ja monipuolisesti. 

Hoivapalveluiden liikeidea

Suomussalmen vanhustentaloyhdistyksen järjestämien hoivapalveluiden liikeideana on tukea ja ylläpitää asiakkaiden hyvää elämänlaatua. Tarkoituksemme on toimia kehittävällä tavoin kaikissa niissä eri toimintaympäristöissä, joissa hoitoa ja palvelua tarvitsevat ihmiset elävät.
 

Hoivapalvelun toimintatavat pohjautuvat seuraaviin työmenetelmiin:

  • Perustuvat kuntoutumista edistävään ja toimintakykyä ylläpitävään työotteeseen
  • Noudattavat näyttöön ja asianmukaisen hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä
  • Pohjautuvat kirjallisiin palvelusuunnitelmiin ja hoitosopimuksiin
  • Toteutetaan saumattomassa yhteistyössä terveydenhuollon, eri palveluntuottajien, sekä omaisten kanssa

Hoivapalveluiden sisältö

Hoivapalvelut sisältävät hygienian hoitoa, päivittäistä ja ympärivuorokautista henkilökohtaista apua, hoivaa, huolenpitoa, sekä sairaanhoitoa hoito-, palvelusuunnitelman mukaan. Hoivapalvelukokonaisuuteen voidaan tarvittaessa liittää myös eritasoisia tuki-, ateria-, turva-, yöhoito-,  terveys -ja saattajapalveluita.

Tavoitteet

Hoitopalveluiden päätavoite on asiakkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun turvaaminen.

Räätälöimme hoito- ja palvelusuunnitelmissa, sekä palvelusopimuksissa palvelut siten, että ne mahdollistavat huomioimaan asiakkaan itsestään huolehtimisen tavat ja niihin kytkeytyvät voimavarat.
Pyrimme turvaamaan asiakkaittemme yksilöllisyyden yhteisöllisyyden ohessa ja toimimme tiiviisti yhdessä heidän, heidän lähiomaistensa, sekä muiden tilanteeseen liittyvien toimijoiden kesken.
Hoivapalvelumme osana kaikki pitkäaikaissairauksiin liittyvät hoitosuunnitelmien mukaiset tutkimukset suoritetaan ajallaan. Näihin liittyvät mm. erilaiset lääketieteelliset toimenpiteet sekä toimintakykytarkastukset. Hoitosuunnitelmien toteuttamisen ohessa pidämme kiinni huolellisesti ja tarkasti lääkärien määräämästä lääkehuollosta, sekä lääkelistojen päivittämisestä.
Panostamme asiakaspalveluun ja asiakkaittemme tyytyväisyyteen. Teemme jatkuvasti töitä kouluttautuaksemme ja kyetäksemme soveltamaan ajankohtaisinta tutkimustietoa alaltamme.  Otamme mielellämme vastaan palautetta työstämme, jotta voimme tulevaisuudessakin palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Kysy lisätietoja palveluesihenkilö, puh. 040 866 9447

Suosittele meitä

Facebook Twitter 11Jaa

Kysy - Me vastaamme!

Palvelemme sinua mielellämme toimintaamme liittyvissä kysymyksissä ja pyrimme vastaamaan yhteydenottoosi mahdollisimman nopeasti.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry
Syväyksenkatu 18 B
89600 SUOMUSSALMI

Y-tunnus: 0220999-1
Puh: 08-7190111

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.